Hà Nội chỉ có 1 người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

04/12/2018 06:26 Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây là số liệu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nêu trong báo cáo gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 4 – 6/12, nhiều báo cáo quan trọng sẽ được xem cho ý kiến.

Trong đó, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 2018 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2018, Hà Nội đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, đến việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức.

Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

Thành phố Hà Nội tăng cường công khai, minh bạch trong quy hoạch, sử dụng đất đai, thông tin đấu giá quyền sử dụng đất; công khai các dự án thu hồi đất do vi phạm các quy định của pháp luật…

Một con số đáng chú ý được nêu ra trong bản báo cáo là năm 2017 tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 34.340 người, đã kê khai 34.324 người, chưa kê khai 16 người. 

Số người có kết luận không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập là 1 người.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, công an Thành phố báo cáo đã thụ lý điều ta 46 vụ với 119 bị can.

Trong đó, đã có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 26 vụ với 89 bị can, đang điều tra 16 vụ  với 26 bị can.

Tạm đình chỉ điều tra 4 vụ với 4 bị can. Số tài sản thiệt hại là 16,5 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân thụ lý 30 vụ, 108 bị can. Truy tố chuyển tòa 21 vụ, 75 bị can.

Toàn án nhân dân Thành phố thụ lý 60 vụ, 242 bị cáo, đã xét xử 44 vụ, 162 bị cáo, đang giải quyết 16 vụ, 80 bị cáo.

Đánh giá về tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng năm 2018, báo cáo cho rằng, nhìn chung công tác phòng ngừa tham nhũng đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, các cấp các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tịch hành chính.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vị hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo cho biết Thành phố Hà Nội nhấn mạnh đến yếu tố tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức.

Nhất là trong việc xây dựng, ban hành các văn bản hành chính cá biệt; xóa bỏ cơ chế "xin - cho", tập trung trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài chính, quản lý tài sản công…

Báo cáo do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung ký nêu rõ: “Thành phố tiếp tục triển khai công tác minh bạch, kiểm soát hiệu quả việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát…”.

Đỗ Thơm