Hải quân Mỹ muốn trì hoãn nghỉ hưu TSB USS George Washington

18/06/2014 11:24 Việt Dũng
(GDVN) - Trong một danh sách ưu tiên phi ngân sách trình Quốc hội vào tháng 3, hải quân Mỹ có kế hoạch đưa 796 triệu USD vào phần năm tài khóa 2015.
Tàu sân bay USS George Washington, Hải quân Mỹ

Một bản báo cáo của dự luật trao quyền quốc phòng năm tài khóa 2015 của Ủy ban quân sự Mỹ cho biết, hải quân Mỹ có kế hoạch trì hoãn quyết định cho nghỉ hữu tàu sân bay USS George Washington, đồng thời đưa ra một điều khoản, cấm hải quân Mỹ sử dụng quỹ năm tài chính 2015 để hạn chế hoạt động của tàu sân bay này.

Trong ngân sách năm tài khóa 2015, hải quân Mỹ đã xin kinh phí độc lập để niêm phong tàu sân bay CVN-73, toàn bộ kinh phí trong đó có tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân và quy trình có liên quan đến kế hoạch quốc phòng vài năm tới, trị giá khoảng 2,3 tỷ USD, nhưng hải quân vẫn chưa xác định nhu cầu kinh phí cho cấp lại nhiên liệu, kế hoạch có liên quan sẽ được thể hiện trong ngân sách tài chính năm tài khóa 2016 của Bộ Quốc phòng.

Tuy hải quân Mỹ vẫn có thời gian và không gian để quyết định số phận tàu sân bay trước năm tài khóa 2016, nhưng một bản báo cáo ngày 4 tháng 6 của hạ viện Mỹ cho biết, trong ngân sách năm tài khóa 2015, hải quân Mỹ "ủng hộ niêm phong tàu sân bay CVN-73".

Tàu sân bay USS George Washington, Hải quân Mỹ

Đối với việc bổ sung của dự luật trao quyền quốc phòng năm tài khóa 2015, ủy ban này cho phép Bộ trưởng hải quân Mỹ rút một phần ngân sách hải quân cấp 650 triệu USD, chi cho đại tu thay thế nhiên liệu (RCOH) của tàu sân bay USS George Washington. Các ủy viên cho biết, việc làm này sẽ bảo đảm cho hạm đội hải quân có thể duy trì sức mạnh quân sự.

Trong một danh sách ưu tiên phi ngân sách trình Quốc hội vào tháng 3, hải quân Mỹ có kế hoạch đưa 796 triệu USD vào phần năm tài khóa 2015 đại tu thay nhiên liệu tàu CVN-73.

Nhưng, Bộ trưởng tác chiến hải quân Jonathan Greenert cuối cùng quyết định, sẽ không đưa nó vào danh sách cuối cùng, đề xuất khoản tiền này sẽ chỉ dùng cho chi phí thay nhiên liệu trong năm tài khóa 2015.

Ủy ban này còn đề xuất một điều khoản để ngăn cản hải quân Mỹ dùng bất cứ ngân sách nào của năm tài khóa 2015 để niêm phong tàu sân bay, "trừ phi khoản nợ hoặc khoản chi này dùng để tiến hành đại tu thay nhiên liệu cho tàu" - báo cáo viết.

Tàu sân bay USS George Washington, Hải quân Mỹ
Việt Dũng