Hiệu trưởng Trường Đống Đa bị kỷ luật cảnh cáo

22/01/2018 13:56 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở & trung học phổ thông Đống Đa, Đà Lạt.

Tại Trường trung học cơ sở & trung học phổ thông Đống Đa, Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định kỷ luật đối với ông Đoàn Khải – Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, do đã để xảy ra nhiều sai phạm trong cả lĩnh vực chuyên môn, tài chính, cơ sở vật chất tại Trường Đống Đa, hội đồng kỷ luật của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Khải.

Việc thi hành cảnh cáo đối với ông Đoàn Khải sẽ có giá trị trong vòng 12 tháng.

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng – bà Phạm Thị Hồng Hải đã ký thông báo số 226, thông tin kết quả kiểm tra hành chính đối với Trường trung học cơ sở & trung học phổ thông Đống Đa, Đà Lạt.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, về làm việc tại Trường Đống Đa.

Hiệu trưởng Trường Đống Đa vừa nhận mức kỷ luật cảnh cáo từ tỉnh Lâm Đồng (ảnh: FB trường)

Kết quả, đoàn đã phát hiện ra rất nhiều sai phạm trong việc dạy thêm học thêm, tổ chức dạy học dãn tiết trong nhà trường.

Cụ thể, nhà trường đã tổ chức dạy trước chương trình, nhưng có thu tiền của học sinh. Dù là một chủ trương riêng của nhà trường, nhưng đã thực hiện không theo các văn bản hướng dẫn của ngành, không có căn cứ pháp lý, không báo cáo chủ trương thực hiện về cấp trên.

Năm học này mới có tờ trình, nhưng chưa được chấp thuận thì nhà trường đã cho thực hiện. Việc dạy trước chương trình cũng không đúng với thời gian năm học đã được tỉnh phê duyệt. 

Trường Đống Đa cố tình thu tiền cơ sở vật chất, làm trái chỉ đạo của cấp trên

Ngoài ra, công tác dạy thêm học thêm ở Trường Đống Đa trong suốt 3 năm học (2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017) đều có các sai phạm khác nhau trong công tác tổ chức.

Ví dụ như chưa thực hiện việc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm, hồ sơ chưa đúng quy định, kế hoạch chưa đúng theo mẫu, trường chưa phân công quản lý, chỉ đạo điều hành cụ thể trong Ban Giám hiệu, chưa có kế hoạch kiểm tra…

Cuối cùng, Trường trung học cơ sở & trung học phổ thông Đống Đa, Đà Lạt còn tổ chức họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tự ý huy động tiền cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018, trái với quy định, chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng.

Phương Linh