Hiệu trưởng trường Nguyễn Trường Tộ lệnh nghiêm cấm cấp thông tin cho báo chí

20/02/2019 06:40 Phan Nguyễn
(GDVN) - Ông Lưu Hoàng Hiếu lạm dụng chức vụ, quyền hạn ban hành “lệnh cấm” đối với giáo viên trong việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí cần được xem xét lại.

Lùm xùm việc bầu “Hội đồng trường” tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang trong hơn 1 năm qua, ngày 28/12 Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá chính thức ban hành Quyết định kiện toàn “Hội đồng trường”.

Trước đó, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang thực hiện công tác giới thiệu nhân sự, bầu lại Hội đồng trường vì nhiệm kỳ của Hội đồng trường (2011-2017) đã hết.

Quyết định kiện toàn Hội đồng trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ Kiên Giang (Ảnh CTV)

Ông Đào Thành Công, giáo viên-tổ trưởng chuyên môn đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng.

Tuy nhiên, suốt một năm sau đó, Hội đồng trường của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ vẫn không được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá ra quyết định thành lập.

Sự việc nhùng nhằng, kéo dài và hoàn toàn không có sự chỉ đạo của các cấp quản lý nên sự bất ổn trong nội bộ nhà trường liên tục xảy ra.

Trong các kỳ họp chi ủy, họp sơ kết học kỳ vấn đề “Hội đồng trường” thường xuyên được đưa ra mổ xẻ.

Giải quyết vấn đề, ngày 28/12/2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã chính thức ban hành Quyết định số189/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng trường, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, nhiệm kỳ 2018-2022.

Theo đó, nhiệm kỳ 2018-2020, Hội đồng trường, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ có 11 thành viên và ông Lưu Hoàng Hiếu, hiệu trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng.

Như vậy, sau 01 năm “trắng” Hội đồng trường dẫn đến các quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển nhà trường không có sự tập trung nên dẫn đến nội bộ nhà trường có nhiều bất ổn đến nay đã được giải quyết.

Trường Nguyễn Trường Tộ gần một năm nay không có hội đồng trường

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đào Thành Công người đã từng được tập thể giáo viên nhà trường tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường cho biết:

Bản thân không còn buồn khi không được cấp trên ban hành Quyết định để công nhận ông là chủ tịch hội đồng trường.

Chỉ mong rằng tập thể nhà trường hãy thực đoàn kết để xây dựng nhà trường ngày một phát triển và lấy lại sự tin tưởng của nhân dân địa phương và mong rằng Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2022 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quyết nghị các mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển nhà trường.”

Hiệu trưởng ban hành lệnh “nghiêm cấm” toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cung cấp thông tin cho báo chí

Như vậy, Hội đồng trường, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ đã  được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định kiện toàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường chính là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể bao gồm:

Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;

Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.

Nhưng trao đổi với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Phương Dung - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ vẫn rất bức xúc cho biết:

Ngay trong ngày công bố Quyết định Hội đồng trường, ông Lưu Hoàng Hiếu, hiệu trưởng nhà trường đã “ban hành lệnh cấm” các cá nhân trong nhà trường không được cung cấp thông tin cho báo chí. Đây là một mệnh lệnh sai Luật nên  tôi đã phản đối quyết liệt”.

Cũng chung nỗi bức xúc với bà Huỳnh Thị Phương Dung, ông Đào Thành Công tổ trưởng chuyên môn, thành viên Hội đồng trường cho biết thêm.

Tôi rất bất bình đối với lệnh “cấm” của hiệu trưởng.

Ông hiệu trưởng đã vi phạm pháp luật khi ngang nhiên cấm quyền tự do ngôn luận của chúng tôi, chính vì chúng tôi đã dũng cảm lên tiếng phản ánh với báo chí vì những hành vi sai phạm của nhà trường và của hiệu trưởng trong thời gian qua nên nhà trường mới sửa sai.

Trong trường đa số nhà giáo ủng hộ cho việc chúng tôi dám lên tiếng đấu tranh. Cho dù hiệu trưởng cấm nhưng tôi vẫn cứ sẵn sàng cung cấp mọi thông tin sai trái ( nếu có) của nhà trường để công luận lên tiếng nhằm chấn chỉnh kịp thời

Ai sẽ công nhận kết quả bầu hiệu trưởng của Hội đồng trường?

Theo đó, chiều ngày 16/02/2019, trong phiên họp Hội đồng sư phạm nhà trường, ông Lưu Hoàng Hiếu thông báo cho Hội đồng sư phạm nhà trường biết Quyết định Hội đồng trường “đã có từ trong Tết và hiện được “dán” trên  bảng tin của trường”.

Ông Lưu Hoàng Hiếu quán triệt: “Thay mặt Chi ủy chi bộ, Hội đồng trường, chính quyền, Tôi tuyệt đối nghiêm cấm toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhà trường không được tự ý cung cấp cho báo chí những thông tin chưa chính thống, nếu ai vi phạm thì chịu hoàn toàn trước pháp luật”.

Nhấn mạnh cho lệnh cấm của mình, ông Lưu Hoàng Hiếu bổ sung thêm: “Nếu thầy cô nào, tổ chức nào vi phạm, không có sự cho phép của tôi thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về vấn đề này”

Được biết, Quốc hội đã thông qua Luật số 103/2016/QH13, ngày 05 tháng 4 năm 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trong đó, Khoản 2, Điều 10 Quyền tự do báo chí của công dân quy định rõ: “Công dân có quyền cung cấp thông tin cho báo chí”.

Khoản 3, Điều 11: Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân quy định: “Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.”

Như vậy, việc ông Lưu Hoàng Hiếu đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành “lệnh cấm” đối với giáo viên trong việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí rất cần được xem xét, xử lý.

Phan Nguyễn