Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số chăm sóc, bảo vệ rừng

26/06/2019 06:08 An Nhiên
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung 4.948 tấn gạo cho tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc rừng.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số chăm sóc, bảo vệ rừng (Ảnh minh họa: Báo Giao Thông).

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung 4.948 tấn gạo cho tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm đúng thời gian được hưởng hỗ trợ, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác trên địa bàn.

Bộ Tài chính thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp hằng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, thời gian và lộ trình thực hiện Đề án, bảo đảm nguyên tắc tổng số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho từng huyện không vượt quá số lượng gạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

An Nhiên