Hơn 15 triệu lượt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trong tháng 8

30/08/2018 09:32 Vũ Phương
(GDVN) - Cả nước có khoảng 15,13 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 8 tháng đầu năm có 116 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sáng 29/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 8/2018.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin, tính đến ngày 31/8, ước tính số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13,97 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 241 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 11,93 triệu người; bảo hiểm y tế là 81,76 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số.

Trong tháng 8, toàn ngành thu 28.932 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8/2018 toàn ngành thu 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm; trong đó: thu bảo hiểm xã hội là 138.402 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 9.881 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 54.633 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8, toàn ngành đã giải quyết 9.135 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 69.193 người hưởng trợ cấp 1 lần; 889.200 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lũy kế hết tháng 8/2018 toàn Ngành thu 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm đã giải quyết 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 539.527 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.360.226 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng, cả nước có khoảng 15,13 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 8 tháng đầu năm có 116 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 90.200 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.313 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giải quyết cho 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Từ nay đến tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Vũ Phương