"Hủ tục sổ đỏ" ở Bộ Tài nguyên đã có ý kiến của Bộ trưởng Hà

23/11/2017 07:20 Vũ Phương
(GDVN) - Ông Lê Thanh Khuyến – Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, chúng tôi đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Đó là thông tin phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao đổi nhanh với ông Lê Thanh Khuyến – Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chiều 22/11 về các nội dung thêm tên các thành viên trong gia đình vào “sổ đỏ” tại Thông tư số 33/2017 quy định chi tiết về Nghị định số 01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Ông Lê Thanh Khuyến cho biết: “Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai làm rõ thông tin các cơ quan báo chí nêu về việc thêm tên các thành viên trong gia đình vào “sổ đỏ”. Chúng tôi đang thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng. Trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ báo cáo Bộ trưởng về vấn đề này”.

Cũn theo ông Lê Thanh Khuyến, trong thời gian sớm nhất Tổng Cục Quản lý đất đai sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai làm rõ thông tin thêm thành viên trong gia đình vào sổ đỏ. Ảnh: L.Đ

Trước đây, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại khoản c, điều 5 về thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận quy định là: Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó,

Chỉ đất nông nghiệp mới phải ghi tên các thành viên trong gia đình trên sổ đỏ

Tuy nhiên, sau khi sửa đổi tại Thông tư 33 đã quy định: “Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình.

Sau đó ghi thêm “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Như vậy, với quy định tại thông tư mới này,  việc bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ đang gây nhiều tranh cãi.

Theo một số chuyên gia, điều này là không cần thiết vì các thành viên còn lại của gia đình là con cái được nhận thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, con cái không có công đóng góp vào tài sản chung của bố mẹ nên không thể ghi vào là chủ tài sản.

Ngay sau khi thông tin sổ đỏ phải ghi tên các thành viên trong gia đình đã gây nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến cho rằng, thông tư trên là một "hủ tục ngành tài nguyên". Bởi vừa qua Chính phủ đã và đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, bỏ sổ hộ khẩu mà thông tư mới lại ghi thêm thông tin vào sổ đỏ sẽ gây phiền phức và khó hiểu.

Thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng, mục đích của việc ghi tên đầy đủ các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ sẽ giúp gì cho người dân hay chỉ làm vấn đề thêm phức tạp, người dân lại bị “hành” khi làm sổ đỏ, từ đó phát sinh những tiêu cực và cuối cùng vẫn người dân chịu thiệt.

Vũ Phương