Infographic: Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

31/07/2020 08:29 Tùng Dương
GDVN- Từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020.

Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương