Infographic: Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng BHXH bắt buộc

02/06/2020 10:09 Tùng Dương
GDVN- Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020) nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ một số điều kiện cụ thể thì được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH.

Theo quy định tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020) thì doanh nghiệp (DN) đáp ứng đủ một số điều kiện cụ thể thì được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) thấp hơn mức đóng bình thường (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì đóng 0,5%).

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng BHXH bắt buộc. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương