Kéo dài thời gian giữ chức đối với ông Ngô Văn Khánh

23/12/2016 10:20 Ngọc Quang
(GDVN) - Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Ngô Văn Khánh.
Ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. ảnh: Tiền phong.

Ông Ngô Văn Khánh được tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Ngô Văn Khánh sinh ngày 17/2/1958. Theo thông tin từ Cổng thông tin Thanh tra Chính phủ, ông Ngô Văn Khánh có học vị Thạc sĩ Kinh tế.

Giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Ngô Văn Khánh giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:  Vụ I; Vụ II; Vụ Giám sát thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Ngọc Quang