Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Hội đồng nhân dân Hà Nội bầu

06/12/2018 12:38 Đỗ Thơm
(GDVN) - Theo kết quả, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hà Nội có số tín nhiệm cao nhiều nhất, người có tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Chu Phú Mỹ.

Sáng 6/12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do Hội đồng Nhân dân Thành phố bầu. 

Kết quả cụ thể như sau:

STT

Tên và chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố

100

1

1

2

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân

86

6

10

3

Bà Phùng Thị Hồng Hà

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

82

16

4

4

Ông Trần Thế Cương

Trưởng ban Văn hóa Xã hội

85

13

3

5

Ông Lê Minh Đức

Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân

81

16

3

6

Bà Phạm Thị Thanh Mai

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

90

7

4

7

Ông Nguyễn Hoài Nam

Trưởng ban Pháp chế

87

9

5

8

Ông Nguyễn Nguyên Quân Trưởng ban Đô thị

85

12

2

9

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố

84

14

4

10

Ông Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân

76

20

5

11

Ông Nguyễn Quốc Hùng

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

61

27

12

12

Ông Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

67

31

2

13

Ông Ngô Văn Quý

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

58

33

10

14

Ông Lê Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

45

42

13

15

Ông Nguyễn Doãn Toản

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

74

17

10

16

Ông Lê Ngọc Anh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

52

45

5

17

Ông Lê Văn Dục

Giám đốc Sở Xây dựng

43

45

14

18

Ông Chử Xuân Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

40

49

13

19

Ông Vũ Đăng Định

Giám đốc Sở Ngoại vụ

65

33

4

20

Ông Nguyễn Trọng Đông

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

41

45

16

21

Ông Tô Văn Động

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

50

40

12

22

Ông Hà Minh Hải

Giám đốc Sở Tài chính

88

13

1

23

Ông Trần Đức Hải

Giám đốc Sở Du lịch

49

46

7

24

Ông Nguyễn Khắc Hiền

Giám đốc Sở Y tế

69

29

4

25

Ông Nguyễn An Huy

Chánh Thanh tra

76

22

4

26

Ông Đoàn Duy Khương

Giám đốc Công an thành phố

65

27

10

27

Ông Chu Phú Mỹ

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

49

35

18

28

Ông Nguyễn Mạnh Quyền

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

74

17

11

29

Ông Trần Huy Sáng

Giám đốc Sở Nội vụ

79

20

3

30

Ông Khuất Văn Thành

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

81

17

4

31

Ông Lê Hồng Thăng

Giám đốc Sở Công Thương

59

38

5

32

Ông Phạm Quý Tiên

Chánh Văn phòng Ủy ban

70

28

4

33

Ông Ngô Anh Tuấn

Giám đốc Sở Tư pháp

57

42

3

34

Ông Vũ Văn Viện

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

69

29

4

35

Ông Lê Vinh

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc

49

43

10

36

Ông Nguyễn Tất Vinh

Trưởng ban Dân tộc

41

51

10

Đỗ Thơm