Kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua thị xã Kỳ Anh

14/11/2021 07:40 Xuân Tiến
GDVN- Tuyến đường dây đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (từ vị trí cột số 5 đến vị trí 75) dài 31,2 km, gồm 71 vị trí.

Ngày 12/11/2021, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – ông Bùi Văn Kiên đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa phận thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là một trong những địa phương còn nhiều vướng mắc nhất trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (từ vị trí cột số 5 đến vị trí 75) dài 31,2 km, gồm 71 vị trí. Tính đến nay địa phương đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư 71/71 vị trí móng, đạt 100% kế hoạch (gồm 136 hộ dân bị ảnh hưởng).

Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên cùng đoàn công tác trực tiếp lên núi kiểm tra vị trí thi công gặp nhiều khó khăn của dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Tuy nhiên phần hành lang tuyến gồm 35 khoảng néo, đã bàn giao cho chủ đầu tư để đơn vị thi công được 31/35 khoảng néo (gồm có 308 hộ dân bị ảnh hưởng, đã chi trả tiền 272/308 hộ dân, còn 35 hộ chưa nhận tiền, 01 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường).

Cụ thể, tại phường Kỳ Trinh, còn 2 hộ dân (trong đó khoảng néo 43-47 còn 1 hộ và khoảng néo 60-65 còn 1 hộ) có nhà ở, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện công nhận đất ở. Hội đồng bồi thường thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường và tiến hành chi trả tiền cho 2 hộ trên nhưng các hộ không đồng ý nhận tiền mà đề nghị tiền hỗ trợ nhà ở, công trình cao hơn so với quy định của nhà nước.

Các hộ dân còn đề nghị xem xét bồi thường đất ở hoặc cấp đất tái định cư để làm nhà ở, ổn định cuộc sống. Hội đồng bồi thường thị xã Kỳ Anh đã có văn bản thông báo cho hộ dân chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công.

Đoàn công tác của EVNNPT nghe nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp điện 2 báo cáo tiến độ thi công vị trí móng số 11 thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phường Kỳ Thịnh còn 33 hộ dân (trong đó khoảng néo 60-65 còn 23 hộ, khoảng néo 68-70 còn 2 hộ và và khoảng néo 70-72 còn 8 hộ) chưa nhận tiền thuộc tổ dân phố Tây Yên và Yên Thịnh.

Hội đồng bồi thường thị xã Kỳ Anh phối hợp với Đoàn công tác tuyên truyền vận động của thị xã, Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức đoàn thể phường Kỳ Thịnh triển khai đến từng hộ gia đình để vận động người dân chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành mà đề nghị tiền hỗ trợ nhà ở, công trình cao hơn so với quy định của nhà nước.

Tại buổi kiểm tra, Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, các nhà thầu tham gia trên công trường trong thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng, bám sát kế hoạch thi công đã đề ra.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2021, Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên yêu cầu Ban QLDA các công điện miền Trung và các nhà thầu thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền thị xã Kỳ Anh để giải quyết dứt điểm công tác BT-GPMB những khoảng néo còn lại trên địa bàn thị xã.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên cho biết: Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội nữa.

Cùng với đó, thời tiết tại Hà Tĩnh không còn mưa như giai đoạn trước nữa nên các nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đáp ứng mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối năm 2021.

Xuân Tiến