Kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép trên vịnh Hạ Long

25/05/2019 07:05 LÃ TIẾN
(GDVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản và Thanh tra bộ vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các công trình xây dựng trái phép trên vịnh Hạ Long.

Ngày 24/5/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 415 về việc liên quan đến vấn đề quản lý vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long.

Công văn này gửi Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ, do Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình ký.

Theo công văn này, vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị hàng loạt doanh nghiệp thi nhau bê tông hóa, đổ cát lấn biển để làm du lịch trái phép.

Vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đang bị bê tông hóa (Ảnh: Lã Tiến)

Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau: Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh về vấn đề quản lý Vịnh Hạ Long, đề xuất phương án bảo vệ di tích.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Trước đó, ngày 22/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 3440 về việc dừng thi công công trình cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung và khu vực hang Tiên Ông, vịnh Hạ Long.

Ai bảo kê cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên vịnh Hạ Long?

Theo công văn này, công trình cải tạo, nâng cấp bến cập tàu hang Tiên Ông và động Mê Cung, vịnh Hạ Long là các công trình nằm trong quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1139 ngày 27/5/2015.

Hai công trình trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng tại các Quyết định 5331 và 5332 ngày 21/12/2018.

Đồng thời được Cục di sản Văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương, địa điểm, quy mô xây dựng và thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa và Nghị định 109/2017 của Chính phủ quy định về quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

Tuy nhiên, hai công trình nâng cấp bến tàu tham quan hang Tiên Ông và động Mê Cung hiện vẫn còn thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công trình xây dựng tại động Mê Cung chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ảnh: Lã Tiến)

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tạm dừng thi công 2 công trình trên.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan và nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khẩn trương hoàn tất thủ tục trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan đối với các dự án nêu trên để triển khai thi công đảm bảo sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhân dân và khách du lịch.

LÃ TIẾN