Kiên quyết không cấp phép cho dự án không bảo đảm môi trường

09/07/2016 08:18 Ngọc Quang
(GDVN) - Chính phủ đặt ra yêu cầu này và nêu rõ trong Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016.

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật. Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không bảo đảm môi trường, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ yếu tố môi trường.

Chỉ đạo rà soát trên phạm vi cả nước các cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để có giải pháp kịp thời.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung. 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH Một thành viên 356 xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng tại thôn Tân Mỹ và Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. ảnh: Báo Nhân dân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

Về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nhận định việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của một số cơ quan chưa nghiêm.

Nhiều công việc nêu trong các Chương trình hành động, Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều bộ, cơ quan, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức.

Những tồn tại, hạn chế trên đây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, kỷ cương xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 6 tháng cuối năm 2016, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần dành sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên chỉ đạo, tập trung thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bên cạnh đó, cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra; đổi mới cách thức phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản. 

Ngọc Quang