Kỳ họp này Quốc hội sẽ quyết việc thay đổi nhiều lãnh đạo cấp cao

21/03/2016 09:21 Ngọc Quang
(GDVN) - Hơn 7h sáng nay, các Đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo, Quốc hội họp phiên trù bị, thông qua chương trình và một số nội dung.

Theo chương trình làm việc, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – ông Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 sẽ có nội dung quan trọng là kiện toàn các chức danh nhà nước. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Chiều nay, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội – ông Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Tiếp theo, Trưởng Ban dân nguyện – ông Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội - ông Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Tiếp đó, ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật báo chí (sửa đổi).

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật báo chí (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 11 này là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, dự kiến kết thúc vào ngày 12/4. Kỳ họp này đang thu hút sự chú ý của nhân dân cả nước vì nội dung lớn, xem xét thông 7 dự án luật bao gồm:

Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến dành 10,5 ngày để thảo luận về việc kiện toàn các chức danh nhà nước.

Ngọc Quang