Kỷ luật hai Thứ trưởng Bộ Nội vụ

19/01/2017 07:27 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà.

Cụ thể, tại Quyết định 83/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Duy Thăng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với trường hợp Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, Ban Bí thư cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng.

Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. ảnh: Nguyễn Hưng.

Tại Quyết định 84/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trần Thị Hà có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hà.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ - bà Trần Thị Hà. ảnh: infonet.

Liên quan tới những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, một số cán bộ khác dù đã nghỉ hưu cũng phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách cho tới phê phán trước toàn dân.

Đó là ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương thiếu trách nhiệm khi ký ban hành công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc được tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 có nội dung trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Có khuyết điểm trong việc ký công văn trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Trịnh Xuân Thanh. 

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015: Đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Đặc biệt, ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bị cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016.

Các vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban cán sự Đảng, của Bộ Công Thương. Vì vậy, ông Vũ Huy Hoàng cũng bị Quốc hội phê phán trước toàn dân.

Ngọc Quang