Làm điều ác, hại người, hại nước, hại dân thì sớm muộn gì cũng phải trả giá

08/06/2016 13:42 Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Vũ Quốc Hùng nói: “Tôi tin vào luật nhân quả, làm điều ác, hại nước hại dân thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá”.

Chính phủ liêm chính tiến tới một xã hội liêm chính

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ít nhất hai lần khẳng định, Chính phủ sẽ quyết tâm đổi mới trong điều hành, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đó là một Chính phủ liêm chính, nói không với tham nhũng, nhũng nhiễu

Thủ tướng cũng yêu cầu chấn chỉnh đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp; đồng thời ra văn bản chấn chỉnh quy chế làm việc của Chính phủ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các cuộc họp phải cử cán bộ đủ thẩm quyền tham dự (không cử người họp thay); phải có ý kiến đóng góp tại cuộc họp để đi đến kết luận.

Khi xin rút đề án khỏi chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký phải giải trình rõ lý do, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ xin rút, xin điều chỉnh tiến độ trình đề án do nguyên nhân khách quan; không đăng ký lại đối với các đề án đã xin rút khỏi chương trình.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý, không đùn đẩy công việc lên Thủ tướng. Văn phòng Chính phủ chuyển trả lại các các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tuyên bố và hành động quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, quyết tâm của Chính phủ sẽ buộc các cơ quan cấp dưới phải vào cuộc mạnh mẽ, buộc người đứng đầu các cấp phải sát sao với đời sống của người dân hơn.

Đây cũng là biện pháp thúc đẩy nhanh hơn việc khẳng định năng lực của người đứng đầu các cấp, phát hiện ra những người có năng lực tốt và cũng lộ ra những cán bộ yếu kém.

Ông Vũ Quốc Hùng chia sẻ, lãnh đạo cấp cao nghiêm ngắn thì cấp dưới sẽ phải làm theo. ảnh: Ngọc Quang.

Ông Hùng chia sẻ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng đoàn thể phải biết rõ cán bộ, chưa thực hành cách xem xét cán bộ là một khuyết điểm lớn. Mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra.

Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng, phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Thí dụ, thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng”.

Cán bộ tùy tiện, vô nguyên tắc phải xử lý thật nghiêm khắc

Theo ông Vũ Quốc Hùng, để có được sự liêm chính đúng nghĩa thì lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho tới toàn thể các thành viên Chính phủ phải làm gương, tự giám sát lẫn nhau, để cùng khắc phục nhược điểm, phát huy những điểm mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần này ở các địa phương.

“Tất cả những người đứng đầu của các cơ quan nhà nước, người đứng đầu các chi bộ phải nghiêm ngắn, đúng mực. Tuyển chọn, đào tạo cán bộ nguồn phải nghiêm khắc, loại bỏ những trường hợp có vấn đề, chặt chẽ từ đầu thì sẽ thuận lợi cho công việc về sau.

Nhưng để chọn được những người đứng đầu ở các cơ sở tốt thì lãnh đạo ở những cấp cao nhất phải nghiêm ngắn để làm gương, tất cả các đồng chí phải sáng như một tờ giấy trắng thì tự khắc các cấp bên dưới phải làm theo, tự khắc nhân dân sẽ cùng vào cuộc để xây dựng một xã hội liêm chính.

Trước đây, Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 đã nói rằng, phải làm trong sạch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài”, ông Hùng chia sẻ.

Dẹp bỏ thói quan liêu, xa dân, nói nhiều hơn làm

Trước khi được tín nhiệm giao trọng trách làm Phó Chủ nhiệm Thường trực tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Vũ Quốc Hùng đã trải qua nhiều cương vị khác nhau, đã từng là một người lính, từng là thầy giáo giảng dạy tại Học Viện kỹ thuật quân sự.

Trải qua nhiều vị trí công tác, đối diện và đưa ra ánh sáng, xử lý nhiều điều sai trái liên quan tới các cán bộ nhà nước (trong đó có nhiều lãnh đạo lớn), ông Vũ Quốc Hùng vẫn khẳng định sự tin tưởng, trong tương lai gần Việt Nam sẽ xây dựng được một xã hội tốt đẹp đúng nghĩa là “dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Tôi tin những điều tốt đẹp sẽ đến bởi vì lịch sử của dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đối diện với nhiều thăng trầm nhưng đất nước ngày càng phát triển.

Yếu tố thứ hai là xã hội ta có rất nhiều người tốt, người giỏi, họ vẫn đang âm thầm cống hiến cho đất nước, trong đó có nhiều bạn trẻ. Họ sẵn sàng thể hiện tình yêu với tổ quốc và sẽ không bao giờ chấp nhận để đất nước tụt lùi”, ông Hùng bày tỏ.

Theo ông Vũ Quốc Hùng, tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản vô cùng quý giá của dân tộc. ảnh: Ngọc Quang.

Đề cập sâu hơn với công tác cán bộ, ông Vũ Quốc Hùng cho biết, những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1948 là tài sản vô cùng quý giá cho các thế hệ người Việt Nam.

Trong đó, Người đã chỉ rõ, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng, giao việc cho cán bộ để họ chủ động làm việc, dù có sai lầm chút ít cũng không sợ. Nhưng đồng thời phải tìm cách bồi dưỡng để cán bộ nâng cao trình độ, lý luận cho cán bộ. Đồng thời phải kiểm tra cán bộ, giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến là không biết yêu dấu cán bộ.

Những chiếc xe tiền tỷ, đạo đức công vụ và thói sính hình thức

Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại Vì vậy, đoàn thể phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu.

Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung.

Giúp họ sửa chữa sai lầm, khen ngợi khi họ làm được việc, và phải luôn kiểm soát cán bộ. Phải tẩy sạch các bệnh kiêu ngạo, bệnh hẹp hòi, bệnh bao biện.

Dù yêu cầu nghiêm khắc với cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói rằng, phải yêu thương, giúp đỡ cán bộ với lòng thân ái: “Khi phát hiện cán bộ sai lầm thì thuyết phục, giúp họ sửa chữa. Không phải một sai lầm to lớn mà đã vội cho họ là cơ hội chủ nghĩa, đã cảnh cáo, đã tạm khai trừ. Những cách quá đáng như thế đều không đúng.

Phải dành cho cán bộ có điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc. Khi họ đau ốm, phải có thuốc thang. Tùy theo hoàn cảnh mà giúp họ giải quyết vấn đề gia đình. Những điều đó rất quan hệ với tinh thần của cán bộ và sự thân ái đoàn kết trong đoàn thể”.

Tại hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, điều quan trọng lúc này đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói trái với khuynh hướng và đường lối Nghị quyết của Đảng, ngẫu hứng nói theo ý cá nhân.

Chia sẻ về thực trạng này, ông Vũ Quốc Hùng nhận định: “Nghị quyết chậm đi vào cuộc sống là do năng lực của cán bộ kém, lại tự cao tự đại, ưa nịnh hót, ghét người thẳng thắn.

Vì vậy, Bác Hồ dạy rằng, muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đại một cách đứng đắn các hạng người, trước hết phải sửa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng.

Nhận xét cán bộ là cả một quá trình lâu dài, không chỉ xét một mặt, một lúc, một việc. Những kẻ a dua, tìm việc nhỏ làm, trước mặt thì nghe theo mệnh lệnh còn sau lưng thì trái lệnh, nói xấu nhau, thì dù làm được việc cũng không phải cán bộ tốt.

Theo tôi, những kẻ hư hỏng phải bị đuổi ra khỏi đảng. Tôi cũng tin vào luật nhân quả, những kẻ làm điều ác, hại người, hại nước, dại dân thì sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Ngọc Quang