Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ

(GDVN) - Ngày 2/8, Quốc hội sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ mới thay ông Vương Đình Huệ nay sẽ nhận nhiệm vụ khác.

(GDVN) - Sáng nay (29/7), sau một ngày thảo luận, Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ. Theo nghị trình, ngày 2/8, Quốc hội sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ mới thay ông Vương Đình Huệ nay sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó Quyết định miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước được 96,2% đại biểu tán thành. Ông Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI (năm 2006). Theo quy định, nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 7 năm, có thể được bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ.

Ông Vương Đình Huệ sẽ nhận nhiệm vụ mới
Ông Vương Đình Huệ sẽ nhận nhiệm vụ mới
Như vậy, tính đến nay ông Huệ vẫn chưa hết nhiệm kỳ làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, theo yêu cầu công tác, tổ chức dự kiến phân công ông Vương Đình Huệ sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Tại phiên thảo luận ngày 28/7, nhiều đại biểu yêu cầu được thông tin rõ hơn về nhiệm vụ mới mà ông Huệ sẽ đảm nhiệm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trao đổi với Thủ tướng về việc cân nhắc và bố trí nhiệm vụ mới với ông Vương Đình Huệ.

Theo Luật Kiểm toán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước trước đó thuộc Chính phủ chuyển sang trực thuộc Quốc hội, vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu. Sửa đổi này được đưa ra nhằm đảm bảo việc kiểm soát ngân sách nhà nước chi tiêu khách quan và độc lập hơn.
 
Theo lịch trình, trong phiên họp vào ngày 1/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về nội dung này. Dự kiến Quốc hội sẽ bầu ra Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ mới. vào ngày 2/8.

{iarelatednews articleid='8444,8423,8419,8397,8374,8333,8336,8308,8256'}

Tư Khương

 alt

Đang tải tin...