Một Bí thư Thành ủy xin nghỉ hưu sớm

07/11/2019 06:16 AN NGUYÊN
(GDVN) - Ông Lúa xin nghỉ hưu sớm nhằm tạo điều kiện cho công tác nhân sự mới trong kỳ đại hội tới được thuận lợi.

Ngày 6/11, Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam đã đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lúa thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ từ ngày 11/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Lúa xin nghỉ hưu sớm để công tác cán bộ trước đại hội được thuận lợi. Ảnh: CN

Ông Nguyễn Văn Lúa sinh năm 1959, từng giữ chức phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam).

Đến năm 2011, ông Lúa được Tỉnh ủy điều động về làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Tháng 11/2014 ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông qua Nghị quyết hỗ trợ 200 triệu cho cán bộ tự nguyện “nhường ghế”

Theo quy định thì phải đến ngày 1/1/2020 thì ông Lúa mới chính thức nghỉ hưu theo quy định.

Tuy nhiên, ông Lúa xin nghỉ hưu sớm hơn quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Tam Kỳ làm công tác nhân sự mới cho Đại hội đại biểu toàn tỉnh sắp tới.

Sau khi thôi hai chức vụ trên, ông Lúa vẫn giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ và Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ đến hết tháng 12/2019.

AN NGUYÊN