Miễn nhiệm 2 thành viên hội đồng trường của Trường Đại học Quảng Nam

03/04/2024 11:33
Nhi Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có quyết định miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng trường, Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 750/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1/4/2024 miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường, Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tân và ông Lê Ngọc Tường.

Ở thời điểm được bầu là thành viên Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam, ông Trần Văn Tân giữ chức vụ là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, là thành viên ngoài trường. Ông Lê Ngọc Tường thời điểm đó giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cũng là thành viên ngoài trường.

Theo thông tin từ trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ngày 29/12/2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 19. Theo chương trình thống nhất tại kỳ họp, thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã trình bày các tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu đối với ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và ông Lê Ngọc Tường - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam.

Kết quả, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với tờ trình, biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Tường. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận bãi nhiệm các chức danh trên tại kỳ họp. [1]

clip_image004_4.jpg
Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: Tỉnh Đoàn Quảng Nam.

Tại Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 16/11/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Tường. [2]

Ông Lê Ngọc Tường là một trong số những cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch.

Ngày 7/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định số 167/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tân.

Theo báo Thanh tra, chiều 28/7/2023, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Bị cáo Trần Văn Tân là 1 trong 21 bị cáo được xác định có hành vi nhận hối lộ trong vụ án này.

Căn cứ kết quả điều tra và nội dung cáo trạng, Hội đồng xét xử xác định ông Trần Văn Tân khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam được phân công là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, trực tiếp duyệt, ký công văn đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam.

Từ tháng 5 đến tháng 12/2021, ông Trần Văn Tân đã 9 lần nhận hối lộ với số tiền 5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tân 6 năm tù.

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://quangnam.dcs.vn/Default.aspx?tabid=109&Group=49&NID=9944&ky-hop-thu-19-hdnd-tinh-khoa-x-thong-qua-nhieu-noi-dung-quan-trong

[2]: https://vov.vn/chinh-tri/bai-nhiem-chuc-danh-pho-chu-tich-ubnd-tinh-quang-nam-doi-voi-ong-tran-van-tan-post1068508.vov

Nhi Anh