Năm 2020 phải hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên

01/08/2015 08:10 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi đã thị sát các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tích cực thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành đúng tiến độ dự án đường sắt đô thị tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên; tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương và tuyến số 5 TP Hồ Chí Minh.

Để đạt được mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đối với dự án đường sắt đô thị tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, UBND TP Hồ Chí Minh tập trung quyết liệt triển khai, sớm khởi công gói thầu CP1a để bảo đảm thực hiện đồng bộ và hoàn thành dự án vào năm 2020; đồng thời, sớm thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, khẩn trương triển khai đào tạo đội ngũ vận hành, bảo dưỡng để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vận hành, khai thác đường sắt đô thị sau này.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đã chậm tiến độ nhiều năm. ảnh: Người lao động.

Đối với dự án đường sắt đô thị tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương, UBND TP Hồ Chí Minh nỗ lực đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án, đặc biệt tích cực chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện giải ngân đúng tiến độ; đồng thời, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị hồ sơ báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh Dự án tại kỳ họp tháng 10/2015.

Hồ sơ trình Quốc hội cần cập nhật nghiên cứu đối với toàn tuyến đường sắt đô thị số 2, Thủ Thiêm - Tây Ninh.

Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc người có thẩm quyền của dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật  Đấu thầu để lựa chọn đơn vị tổng thầu thiết kế - thi công thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương.

UBND TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm triển khai việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt này theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát trong quá trình thực hiện.

Về tuyến đường sắt đô thị số 5 TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu, cùng với báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến metro số 5, giai đoạn 1, ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn đã được lập, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng tuyến metro số 5, giai đoạn 2, ngã tư Bảy Hiền - bến xe Cần Giuộc mới, tổng hợp thành báo cáo chung để Hội đồng thẩm định Nhà nước tiến hành thẩm định dự án tổng thể toàn tuyến đường sắt đô thị số 5, cầu Sài Gòn - bến xe Cần Giuộc mới và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Ngọc Quang