Báo Nước Nga ngày nay đưa tin cho biết trong một nội dung sửa đổi liên quan đến các bộ luật kiểm soát vũ khí rất chặt chẽ gần đây chính quyên Nga đã nới lỏng một số hạn chế trong đó cho phép các công dân của nước này có quyền mang theo súng với mục đích tự vệ.

Điều đáng chú ý là với những người được mang súng để tự vệ phải được cấp phép sử dụng súng và việc này phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đây người dân Nga chỉ được mang theo súng và vũ khí hạng nhẹ với mục đích đi săn và phải có giấy cấp phép do Bộ Nội vụ của nước này cấp.

Giấy phép sử dụng súng của người Nga phải đăng ký lại 5 năm 1 lần, những người được cấp phép phải trải qua các thủ tục kiểm tra hết sức chặt chẽ cũng như điều kiện tiên quyết là phải tham gia các khóa học sử dụng súng an toàn.

Nay luật pháp Nga đã có sửa đổi, đáng chú ý nhất là thêm vào danh mục luật cụm từ tự vệ trong số danh sách các lý do cho phép công dân Nga sở hữu súng.

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào năm 2011 tại Nga, khoảng 81 phần trăm những người được hỏi cho biết họ phản đối việc nới lỏng luật sử dụng vũ khí.

Bình Nguyên