Ngắm hai chiếc xe tăng huyền thoại từng húc đổ cổng Dinh Độc lập

30/04/2012 05:30 Hoàng Lâm
(GDVN) - Chiếc xe tăng 390 và 843 là hai chiếc xe tăng từng húc đổ cánh cổng cuối cùng của Dinh Độc lập của chế độ ngụy quyền Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975.
Chiếc xe tăng mang số hiệu 390 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Tăng Thiết Giáp là chiếc xe tăng đầu tiên vào sảnh Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
Chiếc xe tăng 390 huyền thoại
Phần cửa xuống của xe tăng cùng bệ súng hiện được che kín
Cửa xuống mặt trước
Mắt xích dự phòng của chiếc xe tăng 390
Mặt bên của chiếc xe tăng 390
Dây cáp gắn cùng xe tăng 390

Hệ thống đèn phía trước của xe tăng 390
Một góc nhỏ của xe 390 được sửa lại vì hư hại 
Còn đây là chiếc xe tăng 843 cùng húc đổ cánh cổng Dinh độc lập với chiếc xe tăng 390
Chiếc xe tăng 843 này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Chiếc xe tăng 843 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là "bản gốc" chứ không phải phiên bản đồng dạng như một số chiếc xe khác trên cả nước

Mặt sau của chiếc xe tăng 843
Họng súng oai hùng của chiếc xe tăng 843
Một phần mặt trước của chiếc xe tăng 843

Hoàng Lâm