Ngân hàng thế giới hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

04/12/2018 18:00 Vũ Phương
(GDVN) - World Bank đề xuất hoạt động hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển phương thức thanh toán theo chẩn đoán (DRG) và xây dựng niên giám thống kê.

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn tiếp và làm việc với ông Enis Baris - Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương ngành Y tế, Dinh dưỡng và Dân số và nhóm chuyên gia y tế của World Bank (WB) về công tác hỗ trợ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WB về lĩnh vực bảo hiểm y tế. WB đang đề xuất hoạt động hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển phương thức thanh toán theo chẩn đoán (DRG) và xây dựng niên giám thống kê.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Enis Baris bày sự vui mừng và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn.

Theo ông Enis Baris, với cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn toàn có thể triển khai hoạt động này. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần chứng minh năng lực tổ chức tổ chức thực hiện bao gồm việc mô hình hóa và đánh giá tác động áp dụng DRG với từng loại bệnh viện.

Do đó, WB đề nghị phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ cho một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với WB thực hiện đề án hỗ trợ.

Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WB về lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chủ động thực hiện cho đến khi có kết quả sơ bộ, sau đó sẽ phối hợp với Bộ Y tế để đối chiếu, hiệu chỉnh số liệu và dữ liệu.

Về việc xây dựng niên giám thống kê, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn đề nghị WB hỗ trợ xây dựng báo cáo hoạt động thường niên (Annual Report) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay vì chỉ xây dựng niên giám thống kê về bảo hiểm y tế.

Cũng tại buổi làm việc, ông Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đã giới thiệu về mô hình hoạt động và Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội  Việt Nam.

Vũ Phương