Trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế diễn ra dưới nhiều hình thức

11/11/2018 06:00
Ngọc Hân
(GDVN) - Ngày 11/10, diễn ra Hội thảo “Các giải pháp triển khai thực hiện Bộ Luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, thất nghiệp”

Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định - ông Nguyễn Tuấn Thanh; đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, Ban thuộc các Bộ, ngành liên quan như Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Tổng Cục Thuế, Cục Cảnh sát điều tra về kinh tế và tham nhũng,...

Trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế diễn ra dưới nhiều hình thức ảnh 1
Ông Trần Đình Liệu cho biết, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có chiều hướng ngày càng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế được Quốc hội ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trên cơ sở đó, đến nay, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả nhất định.

Theo đó, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm (tính đến tháng 6/2018, số người tham gia: bảo hiểm xã hội là 14,08 triệu người, bảo hiểm thất nghiệp là 11,8 triệu người và bảo hiểm y tế là 81,45 triệu người); hàng năm, công tác chi trả cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật...

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng nhận định, trong quá trình tổ chức thực hiện, giải quyết và chi trả các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho thấy, tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đã và đang diễn ra với nhiều hình thức, mức độ khác nhau, theo chiều hướng ngày càng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp.

Trước tình hình đó, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung một số tội danh về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 như: Điều 214, Điều 215 quy định về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và Điều 216 quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Các điều luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và chính là minh chứng cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân, người lao động.

Tuy nhiên đến nay, các quy định này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế diễn ra dưới nhiều hình thức ảnh 2
Quang cảnh buổi hội thảo. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, Hội thảo lần này được bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức nhằm bổ sung các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc kiến nghị xây dựng và ban hành các quy định có liên quan trong việc tiến hành tố tụng thực hiện Bộ Luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong chương trình làm việc, Hội thảo sẽ tập trung chia sẻ và thảo luận về 5 nhóm vấn đề chính, gồm: Thứ nhất, các dấu hiệu phạm tội trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; phân biệt hành vi vi phạm hành chính với hành vi phạm tội trong lĩnh vực này.

Thứ hai, vai trò pháp lý của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp trong quá trình tố tụng, các hành vi phạm tội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thứ ba, yêu cầu hồ sơ, tài liệu ban đầu cơ quan bảo hiểm xã hội phải cung cấp phục vụ công tác điều tra, tố tụng hình sự. Thứ tư, xây dựng quy trình thực hiện tố tụng hình sự trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (cơ quan có thẩm quyền ban hành để cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp). Việc ban hành quy trình, quy định tạm thời để cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện.

Ngọc Hân