Nguyên Phó Chủ tịch thành phố Thanh Hóa và 7 cộng sự bị kết luận có sai phạm

29/02/2016 09:58 QUỐC TOẢN
(GDVN) - Kết luận vụ 38 Tống Duy Tân, UBND thành phố xác định, cán bộ đơn vị đã giả mạo giấy tờ, tự ý chỉnh sửa hồ sơ, cấp sổ đỏ BĐ 473970 trái quy định của pháp luật.

Cán bộ giả mạo giấy tờ

Với 14 kỳ báo đã đăng tải, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã vạch rõ những sai phạm nghiêm trọng của cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 38 Tống Duy Tân, thành phố Thanh Hóa.

Hôm 22/2/2016, UBND thành phố Thanh Hóa đã có kết luận số 467/KL-UBND về việc xử lý khiếu nại tố cáo liên quan tới việc cấp sổ đỏ tại địa chỉ đất nói trên.

Theo đó, kết luận UBND thành phố Thanh Hóa nêu rõ, cán bộ đơn vị đã có sai phạm nghiêm trọng trong việc

"Màn kịch vụng về" vụ 38 Tống Duy Tân bị vạch trần như thế nào?

lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970 ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc. 

Cụ thể: Trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Nguyễn Thị Cúc chỉ đề nghị cấp mới đối với thửa 117 với diện tích 147,5m2.

Tuy nhiên, chuyên viên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa tự ý chỉnh sửa hồ sơ từ cấp mới đối với thửa 117 thành hợp thửa 117+124 (thửa 124 đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kỳ).

Do đó, hồ sơ cấp sổ đỏ BĐ 473970 ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc là trái quy định tại điều 145, Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai 2003.

Tại cùng một địa chỉ đất số 38 Tống Duy Tân tồn tại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, sổ đỏ BĐ 473970 cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc được cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa giả mạo, lập khống hồ sơ, cấp sai quy định (ảnh: QUỐC TOẢN).

Tiếp đó, UBND thành phố Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có đơn hợp thửa của chủ hộ (bà Cúc) kèm theo xác nhận của UBND phường Lam Sơn.

Sử dụng hồ sơ cấp mới đối với thửa 117, diện tích 147,5m2, sửa lại (diện tích) để làm thủ tục hợp thửa cho bà Cúc. Trong đó thiếu các nội dung xác định nguồn gốc sử dụng đất; xác định danh giới thửa đất; tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất… 

Tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử

Công lý ở đâu, thưa Chủ tịch?

dụng đất BĐ 473970 cho bà Cúc, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AG 725761 (sổ đỏ này đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kỳ theo hợp đồng chuyển nhượng) đang bị thế chấp tại Quỹ tín dụng Trung ương nhưng cán bộ không kiểm tra, yêu cầu nộp khi cấp mới…

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường khi kiểm tra hồ sơ khi thấy tẩy xóa, sửa chữa, thiếu thủ tục đi kèm vẫn trình Trưởng phòng ký thẩm định…

Khi lập danh sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không yêu cầu thu hồi sổ đỏ đã cấp trước.

Từ những căn cứ trên, UBND thành phố Thanh Hóa  khẳng định việc cấp sổ đỏ BĐ 473970 là trái quy định.

Những sai phạm trên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, khi có trong tay hai sổ đỏ, bà Cúc đã thực hiện chuyển nhượng đất cho nhiều người, chiếm đoạt gần chục tỷ đồng...

Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

UBND thành phố xác định, trách nhiệm để xảy ra sai trên thuộc về tập thể, cá nhân là cán bộ công chức, viên chức, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trực tiếp thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Cúc.

Cụ thể:

Ông Lê Đức Công, nguyên là Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách. Cụ thể là việc chịu trách nhiệm trong việc giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cúc.

Ông Lê Đỗ Chính - Phó Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nguyên là chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa: Ông Chính sau khi xử lý, tiếp nhận hồ sơ không chuyển theo đúng quy trình, mà giao cho ông Trương Ngọc Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy - người được bà Cúc nhờ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp cầm hồ sơ gặp cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhờ giải quyết là không đúng quy định.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chuyên viên Phòng Tài

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã "bị lừa" như thế nào?

nguyên và Môi trường, khi là chuyên viên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được phân công kiểm tra hồ sơ đã không trả hồ sơ; hướng dẫn làm lại thủ tục hợp thửa (nếu có yêu cầu) nhưng đã tự chỉnh sửa hồ sơ; hồ sơ thiếu thủ tục, không đảm bảo vẫn trình Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ký thẩm tra.

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường khi tiếp nhận hồ sơ thấy tẩy xóa, thiếu thủ tục, không đảm bảo vẫn trình Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ký thẩm định.

Ông Lê Văn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, nguyên là chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường khi kiểm tra lập danh sách trình ký quyết định giấy không kiểm tra kỹ hồ sơ để yêu cầu thu hồi sổ đỏ cũ đã cấp. 

Ông Trương Ngọc Tuấn - hiện là Phó Ban quản lý Khu Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng: Ông Tuấn khi gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cúc không gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của nhà nước khi đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính công tại UBND thành phố, vi phạm Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Ông Thiều Khắc Hạo - Phó Trưởng phòng Kinh tế, nguyên là Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã thiếu tinh thần, trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát viên chức trong việc xử lý, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cúc.

Ông Đỗ Huy Tiếp - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa chịu trách nhiệm do để xảy ra các sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ BĐ 473970... (ảnh: QUỐC TOẢN).

Ông Đỗ Huy Tiếp - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm do để xảy ra các sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ cấp giấy trước khi trình Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Lê Đức Công ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cúc.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đề nghị các

Cán bộ thành phố Thanh Hóa tố vi phạm của lãnh đạo

phòng, ban, đơn vị có cán bộ công chức, viên chức vi phạm nêu trên phải tổ chức họp để cá nhân có hành vi vi phạm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật để làm căn cứ xem xét thành lập hội đồng kỷ luật và ra quyết định kỷ luật theo quy định.

Giao phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc tổ chức họp kiểm điểm và tự nhận xét hình thức kỷ luật, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố thành lập Hội đồng kỷ luật, xét kỷ luật và ra Quyết định kỷ luật cán bộ công chức, viên chức vi phạm trước ngày 20/3/2016.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 23/2, UBND thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định hủy bỏ quyết định số 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 (trước đó quyết định này đã hủy trái luật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, chuyển nhượng hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Kỳ).

UBND thành phố thừa nhận sai phạm trong việc đưa ra quyết định 10647, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970 cấp trái luật...

QUỐC TOẢN