“Nhân dân luôn tin tưởng ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng”

07/10/2018 08:22 Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Ngọc Bảo: “Nhân dân cả nước đều thấy rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo hết sức quan trọng trong công tác cán bộ, chống tham nhũng".

Tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. 

Thông tin này được đông đảo nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, các cựu cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hết sức ủng hộ.

Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo (Đại biểu Quốc hội khóa 13) bày tỏ: “Tôi đánh giá đây là nhận thức rất đúng đắn của các Ủy viên Trung ương, đồng thuận cao như vậy sẽ tạo đà rất tốt cho sự phát triển của đất nước về chính trị, tiếp theo là kinh tế.

Để phát triển kinh tế tốt thì môi trường chính trị, xã hội phải ổn định. Đó là điều mà Việt Nam đã và đang làm rất tốt những năm qua, vì vậy mà tốc độ tăng trưởng đầu tư vốn nước ngoài gia tăng nhanh chóng.

Sự đồng thuận cao của Trung ương như vậy cũng không phải là điều làm tôi bất ngờ, bởi vì những năm qua nhân dân cũng hết sức ủng hộ đồng chí Tổng Bí thư trong công tác chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn cán bộ, phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều dấu ấn đậm nét”.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: “Nhân dân luôn tin tưởng ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng”. Ảnh: NQ.

Ông Bảo nêu dẫn chứng thông qua các hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư từ sau Đại hội Đảng XI và nhất là qua Đại hội Đảng XII vừa qua, một loạt các vấn đề còn tồn tại trong Đảng, trong bộ máy cán bộ đã từng bước được nêu ra ở các kỳ họp Trung ương, ở Quốc hội và đi vào cuộc sống.

“Trong thời gian vừa qua, chúng ta đều thấy có nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật và đưa ra xét xử, trong đó có cả người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, từng giữ vị trí cao trong lực lượng vũ trang. Một số đồng chí từng là Bộ trưởng cũng bị kỷ luật nghiêm khắc, cách mọi chức vụ trong Đảng.

Tất cả những điều đó cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng thể hiện được vai trò bản lĩnh, trong đó đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư”, ông Bảo cho biết.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, ông Bảo nhận định dù còn nhiều tồn tại phải được tiếp tục nghiên cứu khắc phục, nhưng dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo tiền đề quan trọng để giám sát, đánh giá và sử dụng cán bộ, lựa chọn đề bạt cán bộ nhất là ở những vị trí quan trọng.

Trung ương thống nhất cao ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Ông Bảo bày tỏ: “Với tín nhiệm cao ở Trung ương như vậy thì tôi tin rằng tại Quốc hội sẽ bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu rất cao.

Vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là rất lớn. Trước đây, đồng chí giữ trọng trách là Tổng Bí thư đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn rồi, nhưng bây giờ khi được nhân dân tiếp tục tín nhiệm ủng hộ, Đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri bầu giữ trọng trách làm Chủ tịch nước thì nhiệm vụ của đồng chí sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Điều đó cho thấy nhân dân luôn tin tưởng ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Tôi tin rằng khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí sẽ tiếp tục có những chỉ đạo quan trọng thúc đẩy tốt hơn cho đất nước trên phương diện ngoại giao quốc tế cũng như những bước phát triển quan trọng về mặt kinh tế, nâng cao hơn đời sống an sinh cho nhân dân. 

Trung ương thống nhất 100% giới thiệu đồng chí để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nước cho thấy Trung ương hết sức tín nhiệm đồng chí trong toàn bộ thời gian công tác vừa qua. 

Vấn đề con người phải luôn được đặt lên hàng đầu, phải có những cán bộ đảng viên gương mẫu, trong sạch thì nói dân mới nghe, mới ủng hộ. Còn những đồng chí nào chỉ nói mà không làm, hoặc làm không đến nơi đến chốn, có biểu hiện vun vén cá nhân thì không được tín nhiệm, không thể nói được ai đâu”.

Ngọc Quang