Nhiều công chức, viên chức ở An Giang gửi lời cảm ơn đến Báo Giáo dục Việt Nam

12/01/2020 06:42 KIM OANH
(GDVN) - Chính sách xét tăng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ là động lực để người lao động cố gắng, phấn đấu trong quá trình công tác của mình.

Ngày 26/10/2019, trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết: “Nhiều công chức, viên chức ở An Giang chưng hửng không được tăng lương trước hạn” của tác giả Kim Oanh, phản ánh về việc nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương này không được tăng lương trước thời hạn theo hướng dẫn từ Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Để xảy ra sự việc này do vướng phải hướng dẫn từ Công văn số 2248/UBND-TH ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do Chủ tịch tỉnh (thời điểm năm 2017) Vương Bình Thạnh đã ký.

Chính vì vậy mà nhiều cán bộ, công chức, viên chức dù đã đạt được nhiều thành tích trong quá trình công tác, phấn đấu cũng không được nâng lương trước thời hạn.

Chính sách tăng lương trước thời hạn giúp cho hiệu quả lao động cao hơn (Ảnh minh họa: vov.vn)

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã bãi bỏ Công văn số 2248/UBND-TH ngày 26/12/2017

Theo hướng dẫn của Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì những cán bộ, công chức, viên chức người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP chỉ cần được cấp có thẩm quyền phân loại, đánh giá từ mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, cộng với các danh hiệu thi đua hàng năm là đã đạt chuẩn để xét nâng lương trước thời hạn.

Thế nhưng, khi ban hành Công văn số 2248/UBND-TH thì Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang dù căn cứ vào Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhưng đã có sự khác biệt.

Công văn số 2248/UBND-TH đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã hướng dẫn:

“Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP phải được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm, gồm: năm được xét và năm liền kề trước đó”.

Chính vì vậy, những cán bộ, công chức, viên chức dù đạt các danh hiệu thi đua như chiến sĩ thi đua các cấp, bằng khen các cấp từ 3 năm trở về trước cũng trở thành vô nghĩa khi 2 năm liền kề thời điểm xét tăng lương trước thời hạn chỉ được xếp loại công chức, viên chức ở mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nhiều công chức, viên chức ở An Giang chưng hửng không được tăng lương trước hạn

Điều đáng mừng là sau khi bài viết của tác giả Kim Oanh được đăng tải thì ngày 3/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số1200 /UBND-TH do ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký.

Và, Công văn số1200 /UBND-TH đã thay thế Công văn số 2248/UBND-TH ngày 26 tháng 12 năm 2017 trước đây hướng dẫn về thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

Sau khi Công văn số1200 /UBND-TH được ban hành thì các Sở, Ủy ban nhân các huyện đã có hướng dẫn xét bổ sung việc tăng lương trước thời hạn cho những cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2020 đủ điều kiện.

Vì thế, có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở An Giang đã được xét và đề nghị nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đúng theo hướng dẫn từ Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Bởi, tiêu chí: “Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP phải được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm, gồm: năm được xét và năm liền kề trước đó” đã bị bãi bỏ trong các hướng dẫn mới.

Rõ ràng, việc ban hành Công văn số1200 /UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang không chỉ là việc thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 08/2013/TT-BNV mà còn tạo sự khích lệ cho người lao động phấn đấu, cố gắng.

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Ngay sau khi được xét bổ sung để được tăng lương trước thời hạn trong năm 2020, có người được 12 tháng, người 9 tháng, người 6 tháng thì chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn của cán bộ, công chức, viên chức ở An Giang.

Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn

Rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng tựu trung lại là đều gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết: “Nhiều công chức, viên chức ở An Giang chưng hửng không được tăng lương trước hạn”.

Mọi người đều cho rằng nếu không có bài báo này có lẽ kết quả phấn đấu của họ trong nhiều năm đã trở nên vô nghĩa. Nhưng, cũng nhờ Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nói lên tâm tư của người lao động mà kết quả đã thay đổi bất ngờ theo chiều hướng tích cực.

Nhiều người cũng nhờ chúng tôi thông qua bài báo này chuyển lời cảm ơn tới Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã nhanh chóng bãi bỏ công văn số 2248/UBND-TH 26 tháng 12 năm 2017 bằng công văn số1200/UBND-TH ngày 03/12/2019.

Rõ ràng, chính sách xét tăng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ là nguồn động lực để người lao động cố gắng, phấn đấu trong quá trình công tác của mình.

Điều đặc biệt và có ý nghĩa hơn là những thành quả của họ được các cấp lãnh đạo và đơn vị mà mình đang công tác ghi nhận. Và, sự việc này còn có ý nghĩa nhiều hơn là nhiều người đã được xét bổ sung tăng lương trước thời hạn ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

KIM OANH