Những bức ảnh làm nhói lòng người xem (P3)

15/04/2012 06:00 Hồ Sỹ Anh (sưu tầm)
(GDVN) - Nhìn vào những bức ảnh để cùng suy nghĩ, sống tốt hơn và yêu đồng loại nhiều hơn.
Cuộc sống trên thuyền của một đôi vợ chồng già. Họ không có đất để lên bờ. Chịu đựng mưa, gió, lạnh, nắng trên chiếc thuyền nhỏ, rách nát.
Mưu sinh để nuôi con, mưu sinh để tồn tại trên cõi đời
“Một túp lều tranh 5 trái tim vàng” đang phải cố gắng sống từng ngày
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn
Hay nếu có may mắn lắm thì các em cũng chỉ được tìm kiếm con chữ ở những nơi như thế này.
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều.
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều.
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều.
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều.
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều.
Hồ Sỹ Anh (sưu tầm)