Những hình ảnh vui về giao thông trên thế giới

03/09/2012 06:00 Theo Vnexpress
Có những chuyện xảy ra trên đường khiến nhiều người thấy sợ, nhưng lại có những thứ làm họ cười đến tức thở.
Hiềm khích gì mà ra nông nỗi này?
Để tạo tầm nhìn thoáng hơn chăng?
Lỡ quên mũ bảo hiểm.
Kiến trúc miền sông nước.
Chuyện nhỏ, để đấy tôi.
Bố trí hệ thống âm thanh cũng cần phải có nghệ thuật.
Theo Vnexpress