Những ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay ngày đầu nhậm chức

08/04/2016 06:49 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Trao đổi với báo chí sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông thấy vinh dự và tự hào khi được trao trọng trách trở thành người đứng đầu Chính phủ. Đồng thời, tân Thủ tướng cũng nhận thấy trách nhiệm trước dân, trước Đảng rất nặng nề. 

Xin trân trọng chúc mừng đồng chí được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin Thủ tướng cho biết cảm nghĩ của mình lúc này?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.

Tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên Chính phủ nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; xây dựng Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, hiệu lực hiệu quả; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Thời gian qua, nhân dân, cử tri cả nước rất ấn tượng với những chỉ đạo kịp thời quyết liệt, sát sao của Đồng chí trước nhiều vấn đề "nóng" của đất nước. Thời gian tới, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, xin Đồng chí cho biết những ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành? 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thời gian tới, Thủ tướng cùng tập thể Chính phủ sẽ ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Một số trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành là: Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội; Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân. Trước mắt tập trung ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai, hạn hán, nhiễm mặn, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Trên cương vị mới, Thủ tướng có phát biểu gì với đồng bào, cử tri cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà chúng ta đạt được trong những năm qua là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng!

Ngọc Quang