Ông Trần Đại Quang tái đắc cử Chủ tịch nước

25/07/2016 18:07 Ngọc Quang
(GDVN) - Kết quả bỏ phiếu kín diễn ra chiều 25/7: 98,18% Đại biểu Quốc hội tán thành bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước.

Mở đầu phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, với 97,17% đại biểu Quốc hội tán thành. 

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt là 487; số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487; số phiếu hợp lệ là 487.

Số phiếu đồng ý là 485, bằng 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là 2, bằng 0,4% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó". 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó". Ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Tại kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV vừa qua, ông Trần Đại Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm: quận 1, quận 3 và quận 4 (TP.Hồ Chí Minh), và đã trúng cử với tỷ lệ 75,08% số phiếu hợp lệ.

Tại thời điểm ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đại Quang đã nêu 5 nội dung sẽ nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt những công tác trọng tâm:

Chiều nay, bỏ phiếu kín bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước

1. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

3. Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu  bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

4. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố làm cầu nối giữa Thành phố với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra,

Tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Ngọc Quang