Phê chuẩn Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quảng Ninh và Hải Phòng

26/07/2018 07:28 Hồ Thu
(GDVN) - Thủ tướng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 899/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Baoquangninh.com.vn

Tại Quyết định số 897/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để nhận nhiệm vụ mới.

Hồ Thu