Phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

26/05/2020 07:00 Nhật Minh
GDVN- Bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam được phê chuẩn là Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam.

Tại Quyết định 686/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 12/5, tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam đã bầu bà Đinh Thị Lụa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 687/QĐ-TTg, Quyết định 688/QĐ-TTg, Thủ tướng Chinh phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Trương Minh Hiến và ông Bùi Quang Cẩm để nghỉ hưu theo chế độ.

Nhật Minh