Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo chống rửa tiền

08/09/2016 08:08 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - ông Lê Minh Hưng (Phó Trưởng ban thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an – ông Lê Quý Vương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo chống rửa tiền. ảnh: giáo dục việt nam.

13 Ủy viên ban chỉ đạo gồm: Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – ông Bùi Mạnh Cường; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – ông Nguyễn Sơn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – ông Đào Quang Thu;

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – ông Lê Hoài Trung; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Ngô Văn Khánh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – ông Phạm Hồng Hải;

Thứ trưởng Bộ Nội vụ - ông Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp – ông Đinh Trung Tụng; Thứ trưởng Bộ Tài chính – ông Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Xây dựng – ông Đỗ Đức Duy; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – ông Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công Thương – ông Đỗ Thắng Hải.

Theo Quyết định 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập và điều hành tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo.

Ngọc Quang