Phòng Giáo dục huyện Phù Cát phớt lờ ý kiến của tỉnh Bình Định

15/09/2019 07:07 Hưng Long
(GDVN) - Phòng Giáo dục huyện Phù Cát ra thông báo chấm dứt hợp đồng với các giáo viên trong khi Ủy ban tỉnh Bình Định yêu cầu có hướng giải quyết phù hợp.

Thầy giáo trúng tuyển đặc cách viên chức không được công nhận bị chấm dứt hợp đồng

Ngày 13/9, thầy Nguyễn Hồng Dương – giáo viên Trường Trung học cơ sở Cát Minh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã nhận được thông báo số 20/TB-PGD&ĐT đề ngày 05/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát.

Thông báo do ông Nguyễn Tấn Hưng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ký và được gửi đến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Minh.

Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm và thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với thầy Nguyễn Hồng Dương (ảnh nhỏ). (Ảnh: H.L)

Nội dung của thông báo này thể hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo – Mầm non 19/5 đã hợp đồng đến ngày 31/8/2019.

Thông báo căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13; căn cứ quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

Căn cứ thông báo số 210/TB-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Văn Ngân tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện ngày 31/8/2018 liên quan công tác cán bộ;


Nghiêm khắc phê bình Ủy ban huyện Phù Cát vụ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát thông báo chấm dứt hợp đồng số 36/HĐ-PGD&ĐT ngày 04/9/2018 đối với thầy Nguyễn Hồng Dương, là giáo viên Trường Trung học phổ thông cơ sở Cát Minh.

Thời gian chấm dứt hợp đồng: Đến hết ngày 31/8/2019.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát nêu rõ, nhận được thông báo này, đề nghị Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Minh thông báo cho thầy Nguyễn Hồng Dương biết để thực hiện.

Ủy ban tỉnh chưa kịp ban hành thông báo kết luận, Phòng giáo dục đã ra thông báo “phủ đầu”

Như đã nói ở trên, thông báo 20/TB-PGD&ĐT  của Phòng Giáo dục huyện Phù Cát được ký vào ngày 05/8/2019; tức là, đang trong thời gian thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định liên quan đến vụ việc.

Theo đó, ngày 02/8, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi họp nghe Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát báo cáo về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn.

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phù Cát năm 2018 có tên thầy Nguyễn Hồng Dương và thầy Nguyễn Hồng Dương (ảnh nhỏ). (Ảnh: H.L)

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát và các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có kết luận.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát và có hướng giải quyết đối với các trường hợp giáo viên đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ký kết hợp đồng giảng dạy từ tháng 02/2012 đến tháng 12/2015 (40 trường hợp) đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường Cao đẳng Bình Định có trách nhiệm khẩn trương gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét, công nhận Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Trường cấp.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát khẩn trương rà soát, xem xét, có hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Đến ngày 08/8, ông Trần Trọng Triêm – Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp để cho các đơn vị thực hiện.

Thế nhưng, ngày 05/8, Trưởng phòng Giáo dục va Đào tạo huyện Phù Cát lại ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với thầy Nguyễn Hồng Dương.

Nhiều giáo viên cùng cảnh ngộ với thầy Dương bày tỏ, trong khi Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát phải đang rà soát, xem xét, có hướng giải quyết phù hợp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Phòng Giáo dục huyện lại ra thông báo chấm dứt hợp đồng giáo viên.

Liệu đây có phải là một sự thách thức Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến vấn đề này? 

Hưng Long