Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu (P2)

21/02/2012 06:00 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh tư liệu đẹp về hoạt động của các đơn vị thuộc các lực lượng Hải, Lục, Không quân của Quân đội Liên Bang Nga.
Lê Mai (tổng hợp)