Quân đội Việt Nam qua những hình ảnh đẹp (P6)

25/12/2011 16:25 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - (GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh đẹp về hoạt động huấn luyện, sinh hoạt và công tác của quân đội Việt Nam.
Lê Mai (tổng hợp)