Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh cũ của ông Đinh La Thăng và ông Hoàng Trung Hải

24/02/2016 15:26 Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 dự kiến diễn ra từ 21/3 đến 9/4.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua 7 dự luật gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Dự kiến Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào dự án Luật Biểu tình. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Chính phủ chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Biểu tình.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 11 dự kiến thông qua 7 dự án luật. ảnh: Ngọc Quang.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đối với dự án Luật Biểu tình, ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay, đây là dự án luật Bộ Chính trị đã đồng ý đưa vào chương trình và cũng phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 10. Vì vậy, đề nghị đảm bảo trình dự án luật đúng tiến độ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, anh ninh nêu quan điểm, nếu trong tháng 2 Chính phủ không trình dự án Luật Biểu tình thì phải dừng dự án luật này, bởi vì tháng 3 mới trình thì không kịp thẩm tra, trong khi đây là dự án luật hết sức quan trọng. Đồng thời cũng báo cáo Quốc hội về trách nhiệm cụ thể đối với vấn đề này.

Liên quan đến tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11, ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách đều nhấn mạnh rằng, Chính phủ cần sớm gửi báo cáo chính thức tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo thời gian thẩm tra, sau đó gửi tới các Đại biểu Quốc hội. Theo quy định, các Đại biểu Quốc hội phải nhận được tài liệu trước 20 ngày khi diễn ra kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến kiện toàn một số chức danh. Theo ông Lưu, đã có một số trường hợp cụ thể như đồng chí Hoàng Trung Hải, đồng chí Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Bộ Chính trị. Vì vậy, theo quy trình, Quốc hội phải miễn nhiệm để các đồng chí này đi làm nhiệm vụ theo sự điều động của Bộ Chính trị.

Ngọc Quang