Sẽ có kết luận về Thứ trưởng Cao Minh Quang trong năm 2011

24/11/2011 17:57 Nguyễn Khuyên
(GDVN) -Đây là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, bên lề Quốc hội chiều 24-11.

- Phóng viên: Xin ông cho biết, kết quả kiểm tra trường hợp Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đến đâu rồi?

+ Ông Ngô Văn Dụ: Có nội dung về Thanh tra Nhà nước, có nội dung về Ủy ban Kiểm tra trung ương tiến hành và Thứ trưởng Cao Minh Quang thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Hiện anh em đang tiến hành làm. Khi nào có kết quả thì sẽ công khai theo quy định.

- Thưa ông, kết quả kiểm tra cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương gần đây không cụ thể mà rất chung chung khác so với trước đây là vì sao?

+ Việc đưa ra kết quả không cụ thể này là thực hiện theo Quyết định 34 của Ban bí thư và cũng trên cơ sở cân nhắc nhiều yếu tố.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ


- Vậy theo ông có cần thiết công khai kết quả xử lý cán bộ vi phạm không?

+ Cái này cũng tuỳ trường hợp cụ thể chứ không thể nói chung chung được. Nhưng trong quyết liệt chống tham nhũng thì công khai sẽ tốt hơn. Cái này không phải chung chung mà có địa chỉ cụ thể, tuỳ từng cụ thể vụ việc.

 - Trước vinashin có công khai kết quả, sao giờ không công khai, thưa ông?

+ Cái này là thực hiện theo Quyết định 34.

- Xin ông cho khi nào có kết luận vụ việc về ông Cao Minh Quang?

+ Việc này dự kiến trong năm 2011 sẽ hoàn tất. Vì phải theo các bước trong quy trình. Có thể, khâu kiẻm tra trong năm, còn lại vì ông Quang thuộc diện quy chế quản lý của Ban bí thư nên phải theo quy chế làm việc, theo các quy định hiện hành.

- Trước đây, cũng trường hợp này Ủỷ ban Kiểm tra đã có xử lý, nay lại  tiếp tục để xảy ra ?

+ Bây giờ lại có đơn mới và có vụ việc thì mình xử lý tiếp.

- Trước đã có kỷ luật rồi nhưng sao không thực hiện để rồi tiếp tục xảy ra sai phạm?

+ Đây là mới phát hiện ra các tố cáo mới. Còn các chuyện cũ thực hiện theo quy trình từng cấp, mà Ủy ban Kiểm tra trung ương chỉ là một cấp thôi, còn trên Ủy ban Kiểm tra trung ương là Ban bí thư và Bộ chính trị.

- Như vậy, là trước đây mình đề nghị nhưng Ban Bí thư không đồng ý?

+ Cái đó là theo đơn kiến nghị của đảng viên. Vì Đảng ta là rất công minh, kỷ luật nghiêm khắc, khách quan, chính xác.

- Theo đánh giá của ông, bước đầu vụ việc có nghiêm trọng không?

- Việc này đang làm chưa thể đánh giá gì.

- Trong trường hợp tái phạm thì xử lý thế nào, thưa ông?

+ Cái này tuỳ thuộc vào từng nội dung.

Nguyễn Khuyên