Siết quản lý, tổ chức đào tạo đại học qua mạng

29/04/2016 06:30 Linh Hương
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

Theo đó, để tổ chức đào tạo qua mạng, cơ sở đào tạo phải đảm bảo triển khai các yêu cầu: Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng; Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet; Hệ thống quản lý học tập; Hệ thống quản lý nội dung học tập; Kho học liệu số.

Đội ngũ nhân lực đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo qua mạng gồm: Đội ngũ cán bộ quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin; Đội ngũ cán bộ thiết kế học liệu; Đội ngũ nhà giáo có thể tự xây dựng bài giảng e-Learning; Đội ngũ cán bộ cố vấn học tập.

Siết quản lý, tổ chức đào tạo đại học qua mạng (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Hệ thống quản lý học tập phải cho phép người học truy cập vào các nội dung học tập qua mạng như đã đăng ký và có thể tự học tập, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân; cho phép cơ sở đào tạo quản lý điểm, tiến trình học tập của người học và các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập trên môi trường mạng.

Cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo các vấn đề liên quan đến học qua mạng.

Kho học liệu số gồm: giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu được số hóa, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo,… phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học.

Diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để trao đổi về học tập, giải đáp thắc mắc của người học có sự tham gia của giảng viên, trợ giảng.

Về học liệu điện tử, Bộ GD&ĐT nêu rõ học liệu điện tử phải có nội dung bám sát mục tiêu đào tạo, có tính sư phạm cao, dễ dùng, đáp ứng được nhu cầu tự học của người học.

Phương thức cung cấp học liệu điện tử đến người học gồm: Trực tuyến qua mạng Internet; Trực tuyến qua mạng nội bộ; Đĩa CD, DVD, thẻ nhớ USB để người học có thể chủ động học không cần kết nối mạng. Học liệu phục vụ học phần đào tạo qua mạng phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức khoá học.

Thông tư quy định nhà giáo tham gia đào tạo qua mạng phải nắm vững kỹ năng dạy học qua mạng; có khả năng quản lý, định hướng, hướng dẫn và giải đáp người học qua phương thức đào tạo qua mạng. Đồng thời, sử dụng thành thạo hệ thống quản lý học tập qua mạng và các phương tiện công nghệ thông tin theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09/6/2016.

Linh Hương