Sở Giáo dục Hải Dương tạo cơ chế “độc quyền” cho Bảo hiểm Bảo việt?

09/09/2014 12:03 Duy Phong
(GDVN) - Mới đây, lãnh đạo Sở Giáo dục và Bảo việt Hải Dương cùng ký phát hành 1 văn bản gửi xuống các đơn vị trực thuộc để tham gia bảo hiểm Bảo việt Hải Dương.

Công văn số 870/GDĐT-BVHD của Sở Giáo dục Hải Dương và Công ty Bảo việt Hải Dương đề ngày 09/7/2014 gửi xuống phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trong tỉnh Hải Dương.

Nội dung Công văn số 870 nêu: “Trong nhiều năm qua, ngành giáo dục Hải Dương đã luôn phối hợp với Công ty Bảo việt Hải Dương làm tốt công tác bảo hiểm trong các trường học, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục… Năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Công ty Bảo việt Hải Dương thực hiện công tác bảo hiểm trong các trường học…”.

Công văn kiểu "hợp tác, bắt tay" của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đang tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh bảo hiểm, vi phạm các quy định của pháp luật.

Trong công văn 870, Sở Giáo dục Hải Dương không ngần ngại “tung hô” hết lời cho chất lượng của Bảo hiểm Bảo việt. Nội dung văn bản nêu: “Với phương châm "phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển", Công ty Bảo việt Hải Dương chủ động trong công tác phối hợp đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết, bồi thường nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. Đảm bảo các chế độ, quyền lợi đối với cá nhân, đơn vị tham gia bảo hiểm theo quy định”.

Công văn số 870 do Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hải Dương Đoàn Thị Minh Công và Giám đốc Công ty Bảo việt Hải Dương Nguyễn Thị Huy cùng ký.

Trước đó, ngày 12/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10556/BTC-QLBH gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ yêu cầu: Nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp hành chính như văn bản hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, công văn liên tịch giữa các sở giáo dục và đào tạo và các DN bảo hiểm... có tính chất áp đặt người tham gia bảo hiểm phải mua bảo hiểm tại một hoặc một số DN bảo hiểm được chỉ định.

Bộ Tài chính đã có văn bản nghiêm cấm những việc làm mà Sở Giáo dục và Bảo việt Hải Dương đang thực hiện.

Công văn 10556 đề nghị các DN bảo hiểm quán triệt nội dung yêu cầu trên trong toàn hệ thống các đơn vị thành viên, chi nhánh… để nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả xử lý về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

Ngày 03/9/2014, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với Công ty Bảo việt Hải Dương để xác minh, làm rõ sự nêu việc trên, tuy nhiên cán bộ của Bảo hiểm Bảo việt Hải Dương cho biết giám đốc đi công tác và sẽ báo cáo lại sự việc. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Công ty Bảo việt Hải Dương.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Tại Điều 6, Luật Cạnh tranh ghi rõ:  Cơ quan quản lý Nhà nước không được thực hiện những hành vi sau đây để cản trở cạnh tranh trên thị trường:

1. Buộc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp được cơ quan này chỉ định, trừ hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

2. Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;

3. Ép buộc các hiệp hội ngành nghề hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm loại trừ, hạn chế, cản trở các doanh nghiệp khác cạnh tranh trên thị trường;

4. Các hành vi khác cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Tại  Điều 38, Thông tư 124 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm như sau:

1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài của bên mua bảo hiểm.

2. Không được dùng ảnh hưởng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để yêu cầu, ngăn cản hoặc ép buộc đơn vị cấp dưới hoặc những người có liên quan phải tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài dưới mọi hình thức.

3. Nghiêm cấm việc doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tranh thủ uy tín, ảnh hưởng và chỉ đạo dưới mọi hình thức của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để cung cấp dịch vụ bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của bên mua bảo hiểm.

Đơn thư, hồ sơ phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Bạn đọc xin gửi về hộp thư: duyphong@giaoduc.net.vn (ĐT: 0942.852.555).

Hoặc địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Duy Phong