Tác giả tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật hưởng nhuận bút bao nhiêu?

28/02/2015 08:23 Ngọc Quang
(GDVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP nói rõ về 6 nguyên tắc trả nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình), không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào thể loại, chất lượng, được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh theo tỷ lệ phần trăm của chi phí sản xuất được duyệt.

Trường hợp chuyển thể từ tác phẩm văn học, sân khấu và các loại hình tác phẩm thể hiện dưới hình thức tương tự khác sang kịch bản điện ảnh thì biên kịch chuyển thể hưởng từ 60-70% mức nhuận bút biên kịch của tác phẩm cùng thể loại quy định, phần còn lại được trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để làm tác phẩm chuyển thể.

Nghị định 21 quy định chi tiết về các mức nhuận bút, thù lao tác phẩm điện ảnh. ảnh: internet.

Tác giả tác phẩm điện ảnh dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số được hưởng thêm nhuận bút khuyến khích bằng 5-10% mức nhuận bút của tác phẩm cùng loại.

Bên sử dụng tác phẩm trả thù lao cho diễn viên điện ảnh và nhuận bút, thù lao cho các chức danh nghề nghiệp thuộc các trường hợp khác chưa được quy định thông qua hợp đồng thỏa thuận.

Trường hợp tác phẩm điện ảnh có chi phí sản xuất cao do các yêu cầu đặc biệt của thiết bị, vật liệu hoặc chi phí lớn khi quay bối cảnh tại nước ngoài, thì mức nhuận bút, thù lao cao nhất không quá 2 lần mức nhuận bút, thù lao của tác phẩm điện ảnh có chi phí sản xuất bình quân được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định cũng quy định cụ thể nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, theo đó, bên sử dụng tác phẩm mẫu thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mức nhuận bút theo tỷ lệ phần trăm giá thành tác phẩm, không quá các mức được quy định.

Cụ thể, đối với tác phẩm có giá thành đến 1 triệu đồng, mức nhuận bút không quá 60% giá thành tác phẩm. Nếu tác phẩm giá thành từ 1-5 triệu đồng, nhuận bút tác giả được hưởng không quá 60-40% giá thành tác phẩm;... Đối với tác phẩm có giá thành 9-10 tỷ đồng thì mức nhuận bút không quá 4,7-4,5% giá thành tác phẩm.

Đối với tác phẩm có giá thành trên 10 tỷ đồng, nhuận bút được tính bằng mức nhuận bút của tác phẩm có giá thành 10 tỷ đồng và 1% của phần giá thành tác phẩm vượt quá 10 tỷ đồng.

Trường hợp tác giả chỉ vẽ mẫu, chưa thể hiện thành tác phẩm mẫu thì tác giả vẽ mẫu hưởng từ 50-70% mức nhuận bút quy định, phần còn lại được trả cho những người khác dựa vào mẫu vẽ để thể hiện thành tác phẩm mẫu.

Ngọc Quang