Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)

14/01/2012 12:58 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) còn có “nickname” là Abe. Hàng không mấu hạm (HKMH) nổi tiếng này là chiếc tàu sân bay thứ năm thuộc thế hệ hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của lực lượng hải quân Mỹ.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Lê Dũng (tổng hợp)