Thành lập 39 Viện Kiểm sát quân sự

13/05/2015 13:58 Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao do Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình ký cho biết: Hệ thống Viện kiểm sát quân sự đang được tổ chức 3 cấp, tổng số 48 viện, gồm: Viện kiểm sát quân sự trung ương; 15 Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương; 32 Viện kiểm sát quân sự khu vực. Trong thời gian qua, hệ thống Viện kiểm sát quân sự đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát quân sự khi Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 có hiệu lực và phù hợp với chủ trương thu gọn đầu mối, giảm biên chế của Bộ Quốc phòng, thì cần phải cơ cấu lại hệ thống các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, các Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực. ảnh: Cổng TTĐTQH.

Theo tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực sau đây:

Thành lập 11 Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gồm:

Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1; Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2; Viện kiểm sát quân sự Quân khu 3; Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4; Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5; Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7; Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9; Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội; Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Phòng không - Không quân; Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân; Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng.

Thành lập 28 Viện kiểm sát quân sự khu vực:

Viện kiểm sát quân sự khu vực 11, Viện kiểm sát quân sự khu vực 12, Viện

kiểm sát quân sự khu vực 13 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 21, Viện kiểm sát quân sự khu vực 22, Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 31, Viện kiểm sát quân sự khu vực 32, Viện kiểm sát quân sự khu vực 33 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 3;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 41, Viện kiểm sát quân sự khu vực 42, Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 51, Viện kiểm sát quân sự khu vực 52, Viện kiểm sát quân sự khu vực 53 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 71, Viện kiểm sát quân sự khu vực 72, Viện kiểm sát quân sự khu vực 73 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 91, Viện kiểm sát quân sự khu vực 92, Viện kiểm sát quân sự khu vực 93 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9;

Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 1, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Phòng không - Không quân;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 1, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân;

Viện kiểm sát quân sự khu vực 1, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng;

Giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực sau đây: Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 1; Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 2; Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 3; Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 4; Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 1; Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 2; Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 3; Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 4.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: "Cần quy định rõ số lượng cấp phó trong đề án tổ chức bộ máy của ngành kiểm sát các cấp từ trung ương đến địa phương để quản lý cho chặt chẽ".

Ngọc Quang