Thành phố hủy quyết định, Giám đốc Sở Tài nguyên Hà Nội phải chịu trách nhiệm

15/03/2017 14:46 Minh Anh
(GDVN) - Chính người ký quyết định thu hồi đất gây bức xúc và trái luật, giờ đây đã phải ký quyết định thu hồi quyết định đó...

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, trong khi mâu thuẫn giữa cư dân và Công ty Sao Mai chưa được giải quyết dứt điểm, mới đây UBND TP. Hà Nội đã bất ngờ ra quyết định thu hồi phần diện tích chung của tòa nhà và giao cho Công ty Sao Mai quản lý.

Theo đó, ngày 8/2/2017, UBND TP Hà Nội lại có Quyết định số 609/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký: "Thu hồi 3.489m2 đất tại Dự án Khu nhà ở hỗn hợp và trường học tại số 229 Phố Vọng” và “Giao Công ty Sao Mai quản lý, sử dụng đất thu hồi nêu trên (sử dụng chung) để tiếp tục sử dụng cùng với tài sản nhận điều chuyển tại Quyết định số 246-QĐ/VPTU của Văn phòng Thành ủy Hà Nội để làm nhà trẻ và kinh doanh dịch vụ".

Theo tìm hiểu của phóng viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 là dựa trên Tờ trình số 512/TTr-STNMT-CCQLĐĐ do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ngày 19/1/2017.

Việc ký Tờ trình của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông là có dấu hiệu trái luật, bởi căn cứ Luật Đất đai 2013 thì không có điều luật nào quy định lý do thu hồi đất do “điều chuyển tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất”.

Tại Điều 61, Luật Đất đai 2013 quy định “Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh”; Điều 62 quy định: “Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”; Điều 64 quy định: “Thu hồi đất do vi phạm về đất đai”; Điều 65 quy định: “Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tình mạng con người”.

Nhiều cư dân tòa nhà 229 phố Vọng bức xúc cho rằng: “Theo Luật Đất đai và Luật Nhà ở, chúng tôi là chủ sở hữu căn hộ, đồng thời cũng là đồng chủ sở hữu phần diện tích sử dụng chung, và có quyền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại sân chơi, hạ tầng của tòa nhà…. Quyết định thu hồi đất do ông Nguyễn Quốc Hùng ký, văn bản tham mưu của ông Nguyễn Trọng Đông là trái luật”.

Trước những tố cáo của người dân về việc ký Tờ trình trái luật và có dấu hiệu lợi ích nhóm, ngày 10/3/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông buộc phải ký Tờ trình số 1851/TTr-STNMT-ĐKTKĐĐ về việc đề nghị thu hồi lại Quyết định do Phó chủ tịch UBND Thành phố ban hành trước đó.

Căn cứ vào Tờ trình trên, ngày 14/3/2017, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND thu hồi lại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 08/2/2017.

Quyết định thu hồi của UBND TP. Hà Nội.

Theo Quyết định số 1707 lý do thu hồi lại là: “Do hiện nay phần tài sản trên đất tại chung cư 229 phố Vọng do Cty TNHH MTV Đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai được giao quản lý, sử dụng (theo Quyết định số 246-QĐ/VPTU ngày 27/12/2011 của Văn phòng Thành ủy) chưa được Ban quản trị cụm chung cư 229 phố Vọng thống nhất và có kiến nghị xác định rõ diện tích sử dụng chung, riêng phần tài sản trên đất trước khi giao đất cho Công ty Sao Mai”.

Cũng theo Quyết định số 1707 thì “Công ty Sao Mai có trách nhiệm cung cấp hồ sơ liên quan đến nhà chung cư A1, A2 cho Ban Quản trị tòa nhà. .. Công ty Sao Mai và Công ty CP Đầu tư xây lắp và phát triển nhà rà soát hồ sơ, phối hợp cùng Sở Xây dựng, các Sở, Ngành liên quan và Ban Quản trị tòa nhà để xác định diện tích sở hữu chung, riêng đối với công trình xây dựng trên diện tích đất sử dụng chung theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ”.

Người dân tòa nhà 229 phố Vọng cho rằng, không phải cứ ký tờ trình trái luật sau đó lại xin rút là xong chuyện, vấn đề là phải xử lý nghiêm trách nhiệm người ký tờ trình.

Mặc dù quyết định “thu hồi” của UBND TP. Hà Nội chưa thừa nhận quyết định trước đó sai luật nhưng dư luận “ngầm hiểu” rằng, có sai sót thì mới thu hồi. Vậy cơ quan tham mưu để xảy ra sai sót, ở đây là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông sẽ bị lãnh đạo UBND TP. Hà Nội xử lý như thế nào?

Minh Anh