Thông tin tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

21/04/2016 07:31 Linh Hương
(GDVN) - Bộ GD&ĐT công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

Tài liệu "Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016” tập hợp những thông tin cơ bản nhất về tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp và cung cấp những thông tin cần thiết cho mọi đối tượng quan tâm đến kỳ tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 bao gồm:

1. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh;

2. Ngành và chuyên ngành đào tạo;

3. Hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

4. Thời gian tuyển sinh, vùng tuyển sinh;

5. Địa chỉ, số điện thoại, website và các thông tin cần thiết khác của các trường;

6. Bảng phân chia khu vực tuyển sinh, mã đơn vị đăng ký dự tuyển năm 2016.

Tài liệu "Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016” giúp thí sinh có thêm thông tin lựa chọn trường, ngành dự tuyển của trường phù hợp với nguyện vọng và điều kiện của mình. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

Linh Hương