Thủ tướng bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

05/10/2015 15:44 Ngọc Quang
(GDVN) - Bốn Thứ trưởng gồm: Trung tướng Võ Trọng Việt; Trung tướng Lê Chiêm; Trung tướng Bế Xuân Trường; Trung tướng Trần Đơn.

Cụ thể, tại Quyết định 1698/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Chiêm (SN 1958), quê tại Quảng Nam. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 10/2005, ông Chiêm từng giữ các chức vụ: Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Phó Tư lệnh Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Lê Chiêm trao quà cho đồng bào nghèo tại Cù Lao Chàm,Hội An, tỉnh Quảng Nam. ảnh: QĐND.

Tại Quyết định 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Võ Trọng Việt (SN 1957) tại tỉnh Hà Tĩnh, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Võ Trọng Việt. ảnh: TTXVN.

Tại Quyết định 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Bế Xuân Trường (SN 1957) tại tỉnh Cao Bằng. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, từng giữ các chức vụ: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1; Tư lệnh Quân khu 1; Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Bế Xuân Trường. ảnh: Ngọc Quang.

Tại Quyết định 1701/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Trần Đơn (SN 1958) tại tỉnh Long An. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7; Tư lệnh Quân khu 7; được phong hàm Trung tướng vào năm 2012.

Ngọc Quang