Thủ tướng phê chuẩn nhân sự hai cơ quan

15/11/2018 06:21 Hồ Thu
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 1558/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân đân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Phutho.gov.vn

Tại Quyết định 1550/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phan Văn Kiệm thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 15/11/2018.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Phan Văn Kiệm do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phân công.

Hồ Thu