Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch Đà Nẵng, Đồng Nai

14/09/2021 08:31 Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Sơn Hùng.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng.

Tại Quyết định 1496/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Nhật Minh